Поръчайте позвъняване, скоро ще се свържем с вас.

За контакт

Вашето име:

Телефон:

≡ МЕНЮ

Политика за защита на личните данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ера Стил ЕООД, град София, жк.Славия, ул.Хайдушка Поляна, тел. 0884418927, office@erastil.com се явява администратор на лични данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

В уеб сайта на Ера Стил ЕООД не събираме лични данни, като - име, фамилия, имейл адрес или телефонен номер.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Ера Стил ЕООД не извършва трансфер на лични данни в страни в или извън територията на Европейския съюз.

БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки файлове с номера и букви, които се съхраняват в браузъра на потребителя, когато посещавате този уебсайт.

Тази информация се използва, за да направи услугата, предоставена на потребителя, по-персонализирана, което позволява да се подобри ефективността на навигационното преживяване, като се увеличи, от една страна, скоростта и ефективността на начина, по който уебсайтът отговаря и от друга страна, необходимостта от многократно въвеждане на същата информация. „Бисквитките“ помагат на уебсайта да разпознае устройството за следващия път, когато потребителят има достъп до него.

Уеб сайтът Ера Стил ЕООД използва следните „бисквитки“:

PHPSESSID - Цел на бисквитката: Идентификация на потребителската сесия, Валидност до затваряне на браузъра

erastilGdprCookie - Цел на бисквитката: запазва съгласието с Политиката за защита на личните данни на потребителя, Валидност 3 месеца

Категория Маркетинг - Няма.

Връзки към други уеб сайтове - Няма такива.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра.