Поръчайте позвъняване, скоро ще се свържем с вас.

За контакт

Вашето име:

Телефон:

≡ МЕНЮ

Начин на работа

Поръчката се изработва за период от 3 до 40 дни и се складира и съхранява при нас, до датата на експедиция. В Ера Стил, още на етап разработване и внедряване на модела, обръщаме изключително внимание на всяка подробност. Целта винаги е една: по-високо качество, по-добра ергономичност и естетика, по-голяма надеждност и гаранция.

С транспорт на фирмата мебелите и компонентите се доставят на посочения адрес в определената по договор седмица. Експедицията и товаро-разтоварните работи се извършват от служители на Ера Стил. Мебелите и компонентите се оставят в помещението за монтаж или друго свободно помещение на етажа..

Монтажът на поръчаните компоненти се извършва от специализирани монтажни групи на Ера Стил. Продължителността е различна – от дни до седмици. Зависи, както от сложността на проекта, така и от качествено извършените и в срок ремонтни работи на помещението.

Начин на работа